TDT

AKTUALNOŚCI

obraz

XXI Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne STS

TDT

Żerków koło Jarocina i Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca zaprasza w dniach 4-6 czerwca na spotkanie integracyjne ...

Uprzejmie informujemy o spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Zarząd

Główny w Żerkowie, w dniach 4 - 6 czerwca 2010.

Prosmy o zapoznanie się z programem spotkania.

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na Zarząd Główny lub do pani Moniki

Kuflikowskiej.

 

 

Wszystkie dane podane są na druku informacyjnym.

 

Koło Zabrze dla swoich członków zamówiło autokar, który będzie podstawiony

przed parkingiem Śląskiego Centrum Chorób Serca o godzinie 14,00 dnia 4

czerwca 2010 (piątek).

 

 

Zarząd STS Koło Zabrze

 

 
XXI Ogólnopolskie Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Transplantacji
Serca Żerków k/Jarocina 4 -
- 6 czerwca 2010rProgram:Piątek 04.06.10 - zakwaterowanie uczestników od godz. 14
- godz. 18 kolacja
- godz. 20 ognisko z udziałem kapeli regionalnejSobota 05.06.10: - godz. 8,00- ,9,00 śniadanie
- godz. 9 -1 0 Walne Zebranie Członków Koła Zabrze
- godz. 10 --13 Walne Zebranie Członków STS
- godz. 14 - 15 obiad
- godz. I 6 -1 9 wycieczka
- godz. 20 uroczysta BiesiadaNiedziela 06.06.10:- godz. 8,00 -9,00 śniadanie
-godz. 10- uroczysta Msza św.
z udziałem członków stowarzyszenia rodzin
- godz. 13 -14 obiad
- godz. 14 zakończenie Zjazdu 

Koszt uczestnictwa: osoby po przeszczepie 150 zł; pozostali 200 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto: 38 1240 4849 1111 0000 5693 9529 w terminie do 15 maja 2010 r.
Zgłoszenia przesyłać do 15 maja br na adres:
Stowarzyszenie Transplantacji Serca,
Zarząd Główny
04-635 Warszawa, ul. Niemodlińska 33
lub telefonicznie na nr. 22 812 78 95 lub 22 613 05 68 wew. 216, kom 609577238 (Monika Kuflikowska).ZGŁOSZENIE
Zgłaszam udział w XXI Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym Stowarzyszenia Transplantacji Serca W
Żerkowie w dniach 4-6 czerwca 2010r.
Imię i
nazwisko PESEL
Nr telefonu Koło
Wraz ze mną udział wezmą:
1 PESEL
2 PESEL
 
Dotyczy osób korzystających z autokaru konieczne do ubezpieczenia na czas przejazdu