TDT

AKTUALNOŚCI

obraz

Zaproszenie do Szczawnicy

TDT

Zaproszenie do Szczawnicy na wystawę ... 

 

                           Uprawia malarstwo na szkle tematycznie związane z motywami obyczajów i legend ludowych oraz o tematyce sakralnej.

 

Pierwsze sukcesy w 1984 r. - konkurs zorganizowany przez Muzeum Etnograficzne w Rabce.

Następne lata to nauka, praca i doskonalenie techniki malowania.

 

Uczestniczy  w licznych plenerach i wystawach w kraju i za granicą: Niemcy, Francja, Szwecja, Izrael, USA. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień.

Jej prace znajdują się w muzeach etnograficznych, w prywatnych kolekcjach w kraju
i za granicą.

 

Kilka z nich podarowanych zostało Janowi Pawłowi II, dwukrotnie wystawiała swoje obrazy w gmachu Sejmu RP.

 

Anna Madeja przekazuje swą wiedzę i pasję twórczą ludziom młodym, plastycznie uzdolnionym.

Wielu z nich został juz wyróżnionych w konkursach, a także miało swoje wystawy. 

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy twórczej.

 

 

Państwo Madejowie wspomagają swymi pracami imprezy charytatywne oraz różne aukcje,  z których dochód przeznaczony jest dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.

 

Należałoby jeszcze wspomnieć, że państwo Madejowie prowadzą dom skromny,
ale otwarty i życzliwy dla gości.

 

To tylko krótka informacja o pani Annie Madejowej, która zaprosiła składaków do Szczawnicy na WYSTAWĘ MALARSTWA NA SZKLE, którą zorganizowano
w połowie kwietnia br.

Ta wystawa, to dorobek JEJ najmłodszych wychowanków.

Niestety zmuszeni byliśmy z przykrością odmówić lecz na pocieszenie przekazaliśmy małym artystom kilogramy słodkości wraz z serdecznymi pozdrowieniami
i życzeniami wielkich sukcesów …

 

 

Otrzymaliśmy także zaproszenie do Szczawnicy by uczestniczyć w spływie kajakowym w terminie późniejszym przez pana Józefa Saratę, Prezesa Klubu Sportowego ale o tym w następnym temacie ...

 

 

-alicja chachaj