TDT

AKTUALNOŚCI

obraz

Klub w strukturach Koła Zabrze

TDT

Z dniem 14 listopada 2009r. swoje działanie rozpoczyna Klub w strukturach Koła Zabrze

 

Zabrze, 14.11.2009r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Koła Zabrze, na posiedzeniu wyjazdowym 26 września 2009r. w Kielcach i 13 listopada 2009r w Zabrzu oraz na podstawie decyzji Zarządu Głównego STS, z  7 listopada 2009r. w Warszawie, (rozdział V, paragraf 26, pkt. 17 Statutu) uroczyście informuję o powstaniu Klubu w strukturach Koła Zabrze i  mianuję kolegę Jerzego Szołtyska Kierownikiem Klubu na okres jednego roku, powołując się na rozdział V, paragraf 42, punkt 3.

Życzę wiele sukcesów i liczę na owocną współpracę.

Z poważaniem,

 

 

Jan Statuch

Prezes Zarządu Koła Zabzre       

 

 

 

Po wręczeniu nominacji przedstawicielowi Klubu, Marianowi Gonsiorowi, Janek Statuch, Prezes, przedstawił prezentację zrealizowanego do dnia 14.11.2009r. programu działania Koła Zabrze w roku 2009, a szczególnie podkreślił pracę członków Koła na rzecz dzieci, zgodnie z programem SKŁADAKI DZIECIOM i współpracę z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w kampaniach na rzecz promowania transplantacji i zdrowego trybu życia.

W swojej krótkiej wypowiedzi zwrócił uwagę na pomoc członkom naszego Koła w dokształcaniu się na bezpłatnych kursach językowych, komputerowych, marketingowych i pisania wniosków na projekty unijne. Podziękował, jak zawsze wszystkim aktywnie uczestniczącym w pracy Koła.