TDT

TDT

AKTUALNOŚCI

obraz

PRZYJACIELA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

TDT

Kapituła „Bratka”, składająca się z przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych

Kapituła „Bratka”, składająca się z przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, przyznała w tym roku statuetkę w kategorii osoba - Tereni Mostek -
i nadała JEJ tytuł "PRZYJACIELA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ".

20 czerwca, o godz.18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido”, przy ul. 3 Maja 93, odbędzie się już po raz kolejny Bal Osób Niepełnosprawnych i tradycyjnie podczas uroczystości wręczone zostaną wyróżnienia „Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej”.
Organizatorem balu jest Forum Organizacji Pozarządowych „RAZEM”.

Kolejna osoba z Koła Zabrze została wyróżniona za pracę.
Wielki to dla nas zaszczyt.

 

Partnerzy fundacji: