TDT

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie

TDT

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Transplantacji Serca Koło „ZABRZE” uprzejmie zaprasza Członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2009 w Krościenku n/Dunajcem podczas trwania Ogólnopolskiego Zjazdu Członków STS.
 

                                                                                                                                                               Zabrze, dn. 15.04.2009 r.
ZAPROSZENIE 

Zarząd Stowarzyszenia Transplantacji Serca Koło „ZABRZE” uprzejmie zaprasza Członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2009 w Krościenku n/Dunajcem podczas trwania Ogólnopolskiego Zjazdu Członków STS.
Miejscem Zjazdu i Walnego Zebrania Koła jest Ośrodek Wczasowy "TRZY KORONY" ul. Źródlana 3 ,
34-450 Krościenko

I termin – godz. 9.00
II termin – godz. 9.15

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie będą ważne bez względu na liczbę członków STS obecnych na zebraniu.
Materiały sprawozdawcze zostaną wystawione na godzinę przed rozpoczęciem zebrania.
PROPONOWANY PORZĄDEK
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA „ZABRZE”
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu Koła „Zabrze” za okres kadencji (listopad 2006 – czerwiec 2009 - merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Głosowanie dotyczące absolutorium dla ustępującego Zarządu
11. Wybór Prezesa Zarządu Koła
12. Wybór członków Zarządu
13. Wybór Komisji Rewizyjnej
14. Odczytanie sprawozdania Komisji Wniosków i Uchwał
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie zebrania

 

Prezes Zarządu Koła „Zabrze”

Jan Statuch