TDT

AKTUALNOŚCI

obraz

Quiz

TDT

DRODZY PAŃSTWO, KOLEŻANKI I KOLEDZY

Wszystkich Was zaglądających na stronę Koła „Zabrze” gorąco zapraszam do udziału w następującym konkursie z okazji XV – lecia istnienia Koła „Zabrze.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek od Zarządu Koła,
 

QUIZ

TEMAT : HISTORIA STOWARZYSZENIA TRANSPLANTACJI SERCA
KOŁO „ZABRZE”

1. Niebawem będziemy obchodzić jubileusz piętnastolecia istnienia zabrzańskiego koła STS powstałego m. innymi z inicjatywy wieloletniego szefa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca - Edwarda Rippela .
Pierwszym prezesem koła w Zabrzu został prof. dr hab. n. med. Marian Zembala ( obecny Dyrektor Naczelny SCCS w Zabrzu).

Proszę podać nazwiska jego kolejnych następców.
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………

2. Początkowo w składzie zarządu koła nie było przedstawicieli osób po transplantacji. W roku 1996 w skład zarządu weszli nowi członkowie, wśród których były trzy osoby po transplantacji.
Czy jedną z tych osób był:

a) Janusz Misiewicz
b) Zenon Frydrychowicz
c) Jerzy Kazalski

3. W okresie działania pierwszego zarządu koło zrzeszało 181 osób.
A ile aktualnie członków liczy Koło „Zabrze” ?

a) ponad 500
b) 329
c) mniej niż 400

4. W trakcie IX Zjazdu STS w Krościenku nad Dunajcem, w dniu 24.10.1998 na Walnym Zebraniu Koła, wybrano nowy zarząd, na czele którego stanął Tadeusz Bujak.

Ile lat był on prezesem zabrzańskiego koła?
a) 3
b) 6
c) 8

5. Za kadencji prezesa Tadeusza Bujaka, obok działań prowadzonych wcześniej, polegających na gromadzeniu środków przeznaczonych na wyposażenie kliniki, czy też na organizację sympozjów, koło podjęło działalność mającą na celu integrację środowiska osób po transplantacji i wszechstronną pomoc osobom po przeszczepie serca potrzebującym jej.
Członkowie koła uczestniczyli w tym okresie między innymi w kilku obozach sportowych, turnusach rehabilitacyjnych, sanatoryjnych; w warsztatach psychologicznych, a także w wycieczkach zagranicznych.

Które z wymienionych krajów odwiedzili członkowie koła podczas autokarowych wycieczek zagranicznych?
a) Finlandię
b) Włochy
c) Ukrainę

 

6. W okresie kiedy zarządowi przewodniczył Stanisław Kochanowicz koło - po wystąpieniu o nadanie - otrzymało numery: REGON, NIP, KRS.

A kiedy Prezydent Miasta Zabrze wpisał Stowarzyszenie Transplantacji Serca Koło „Zabrze” do ewidencji stowarzyszeń działających na terenie miasta Zabrze?
a) 2006 r.
b) jesienią 2007 r.
c) wiosną 2008 r.

7. Po wybraniu, w czerwcu 2008 roku, Jana Statucha na prezesa zarządu, koło uaktywniło na wielką skalę kontakty z mediami i działalność popularyzatorską oraz informacyjną w prasie, TV oraz w Internecie. Podczas ogólnopolskich i środowiskowych kampanii o tematyce dotyczącej przeszczepów narządów, jak również wszędzie tam, gdzie jesteśmy zapraszani eksponuje się materiały apelujące o poparcie transplantacji, jako skutecznej metody leczenia. Kolportowane są plakaty oświadczenia woli i rozklejane serduszka.

Jaką informację zawiera grafika Ryszarda Gancarza umieszczona na serduszku?
a) wiadomość, że mam drugie serce
b) adres internetowej strony Koła „Zabrze”
c) adres poczty elektronicznej

8. Członkowie koła w ramach rehabilitacji i zdrowego sposobu spędzania czasu biorą udział w różnych zawodach sportowych, mitingach i olimpiadach. Niejednokrotnie zdobywają medale.

Na europejskich zawodach w Neapolu w 2006 roku piątka członków Koła „Zabrze” zdobyła 13 medali indywidualnie, w tym
a)………złote
b)…….. srebrne
c)………brązowe
oraz jako zawodnicy w drużynie siatkówki – srebrny

9. Od 2006 roku koło organizuje rajdy rowerowe. Pierwszy kończył się w Częstochowie; dwa następne na Rynku w Krakowie.

Jak nazywa się Komandor tegorocznego, czerwcowego, rajdu rowerowego z Zabrza do Krakowa?
a) Alicja Chachaj
b) Teresa Mostek
c) Renata Maternik
10. W 2001 roku koło - spotkaniem składaków w Krościenku - zainicjowało imprezę nazywaną „Przywitanie Wiosny”. Od ubiegłego roku jest to też czas naszej kampanii popularyzującej leczenie i ratowanie życia po przez transplantację.
Wymień miejscowości, w których spotykaliśmy się dotychczas podczas naszych wiosennych imprez?
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….

Życzymy miłej i twórczej zabawy intelektualnej.

Prezes
Zarządu Stowarzyszenia Transplantacji Serca KOŁO „ZABRZE’”
Jan STATUCH

 

UWAGA
Termin nadsyłania odpowiedzi mija 10 czerwca 2009 r. Można je nadsyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Zarządu Koła "Zabrze".