TDT

AKTUALNOŚCI

obraz

Ogłoszenie o zapisach do udziału w IV RAJDZIE ROWEROWYM OSÓB PO TRANSPLANTACJI SERCA

TDT

Rajd organizowany jest w ramach ogólnopolskiej Kampanii Stowarzyszenia Transplantacji Serca koło Zabrze – zwanego dalej STS, mającej na celu:

· propagowanie idei transplantacji jako skutecznej metody ratowania życia,

· promocja aktywnego i zdrowego stylu życia,

· integracja członków STS.
 

 

 

Zabrze – Olkusz – Kraków, 12 do 14 czerwca 2009 roku.

 

 

1.      Organizatorem IV Rajdu Rowerowego Osób po Transplantacji Serca - zwanego dalej Rajdem, jest Stowarzyszenie Transplantacji Serca koło Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2.

 

2.      Współorganizatorem Rajdu jest firma SPORT GÓRSKI Jerzy Górski ul. Piasta  Kołodzieja 12/5, 67-200 Głogów.

 

3.       Rajd organizowany jest w ramach ogólnopolskiej Kampanii Stowarzyszenia Transplantacji Serca koło Zabrze – zwanego dalej STS, mającej na celu:

·   propagowanie idei transplantacji jako skutecznej metody ratowania życia,

·   promocja aktywnego i zdrowego stylu życia,

·   integracja członków STS.

 

4.      Chęć udziału w rajdzie mogą zgłaszać członkowie STS, którzy mają opłacone składki członkowskie oraz w przypadku osób po przeszczepie  - pisemną zgodę lekarza prowadzącego z Poradni Transplantacyjnej na udział w rajdzie.

 

5.      Osoba chcąca być uczestnikiem Rajdu winna zgłosić swój akces do dnia 09.05.2009 r. do Zarządu koła STS , lub telefoniczne nr tel 601 87 35 43 do Komandora IV Rajdu Renaty Maternik oraz na adres e-mail: renata.maternik@neostrada.pl.

Organizator IV Rajdu  zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników w zależności od możliwości logistycznych i organizacyjnych.

5.1. Wpisowe dla członków STS wynosi 100,00 zł,

5.2. Z opłat wpisowego zwolnieni są sponsorzy i zaproszeni goście.

 

Lista osób zakwalifikowanych jako uczestnicy IV Rajdu zostanie ogłoszona do 20.05.2009 r.

Osoby zakwalifikowane winny wpłacić wpisowe do dnia 01.06.2009 r. w kasie SCCHS  w Zabrzu lub na konto STS koło Zabrze PEKAO SA/Zabrze

nr rachunku bankowego: 55 1240 4849 1111 0000 5352 0652 

 

6.      Uczestnicy Rajdu są objęci ubezpieczeniem NW.

 

Komandor IV Rajdu Rowerowego

Renata Maternik