TDT

AKTUALNOŚCI

obraz

Podziękowania

TDT

W imieniu wszystkich uczestników wspaniałego spotkania opłatkowego,na które czekaliśmy cały rok, a także własnym, przekazuję serdeczne podziękowania wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom za pomoc, by to mistyczne dla nas spotkanie stało się faktem i miało wymiar wigilii. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Dobrego Nowego Roku 2009

Jan Statuch
Prezes Zarządu STS Koło Zabrze

W imieniu wszystkich uczestników wspaniałego spotkania opłatkowego,na które czekaliśmy cały rok, a także własnym, przekazuję serdeczne podziękowania wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom za pomoc, by to mistyczne dla nas spotkanie stało się faktem i miało wymiar wigilii. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Dobrego Nowego Roku 2009

Jan Statuch
Prezes Zarządu STS Koło Zabrze
Anna Garbiec Krzewica k/Tomaszowa
Jacek Jachymek Krzewica k/Tomaszowa
Stanisław Stepaniuk Nabróż k /Tomaszowa
Marek Wiśniewski Steniatyn k/Tomaszowa
Marek Kudach Steniatyn k/Tomaszowa
Krzysztof Dyjak Zubowice k/Zamościa
Staniław Wiater Zubowice k/Zamościa
Zbigniew Gardiasz Łaszczów k/Tomaszowa
Józef Pryciuk Dutrów k/Tomaszowa
Tomasz Piotrów "Agrimpex" Jarosław
Antoni Piotrów Tuczempy k/Jarosławia
Zygmunt Trznadel Markowa k/Łańcuta
Adam Koczoski Dwikozy k/Sandomierza
Janusz Stasiak Giełda Sandomierska
Sylwester Stepień Kichary k/Sandomierza
J.iM. Małkiewiczowie "Megawita" k/Sandomierza
Jan Kiliański Gałkowice k/Sandomierza
Piotr Kiliański Gałkowice k/Sandomierza
"Witamina " Mniszew k/Warszawy
Włodzimierz Czerniec Wojciechólw Lubelski
Ania Szuster Strzeszkowice k/Lublina
Leszek Szuster Strzeszkowice k/Lublina
Tadeusz Wawryszuk Ferma Drobiu w Turce
Tadeusz Wawryszuk Zespół Młynów Chełmskich
Marek Kawalec Leaf Media Sandomierz
Marek Kądziela Końskie
Paulina Piotrowska Warszawa
Małgorzata Dominik Warszawa
Maciej Kaliszewski Warszawa
Małgorzata Szymanska Warszawa
Bartosz Pytkowski Bejo Zaden Polska
Asienka Górska Gora Kalwaria
Krzysztof Płonka Pszczyna
Syngenta Seeds sp zo.o. Piaseczno k/Warszawy
Piotr Statuch Sandomierz
Krystyna Statuch Milczany k/Sandomierza
Janusz Płoński JAP z Sandomierza
Ryszard Gancarz Sandomierz
Renata Maternik STS Zabrze
Karol Prętnicki Poznań
Syngenta Seeds sp zo.o. Inowrocław
Katarzyna Bilska Warszawa
Arkadiusz Kamusinski "OZON" Warszawa
Tomasz Wojciechowski "OZON" Warszawa
Zbigniew Antoszenko Zabrze