TDT

AKTUALNOŚCI

Regulacje o ochronie danych osobowych

TDT

Deklaracja Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

Zarząd Fundacji przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych przetwarzanych

w Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. W związku z czym rozumie konieczność zapewnienia

wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w realizowanych zadaniach a także w celu

wypełnienia wymagań prawnych w tym zakresie, dlatego wprowadza system bezpieczeństwa

informacji, którego nadrzędnym dokumentem jest Polityka Bezpieczeństwa.

 

 

Zarząd Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca jest w pełni zaangażowany i aktywnie wspiera

procesy zamierzające do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa deklaruje, że wprowadzony system ochrony danych

osobowych będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu i obejmuje wszystkie kluczowe obszary

działalności.

 

 

Głównym celem ustanowienia systemu ochrony danych osobowych jest odpowiednie

zabezpieczenie przetwarzanych informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa

przetwarzanych danych z zachowaniem ich poufności, dostępności oraz integralności.

 

 

Ponadto celem wdrożonego systemu ochrony jest:

-Zapewnienie ciągłości procesów przetwarzania danych osobowych,

-Ograniczenie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa tych danych,

-Zapewnienie właściwego funkcjonowania wszystkich systemów informatycznych,

-Właściwe reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

 

Realizacja przyjętych celów jest zrealizowana poprzez:

-Wskazanie sposobu organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych,

-Wyznaczenie zadań i odpowiedzialności osób związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych,

-Wyznaczenie właścicieli dla aktywów i zasobów informacyjnych, którzy odpowiadają 

  za zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,

-Wdrożenie i utrzymanie niezbędnych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych,

-Zapoznanie się przez wszystkich pracowników, współpracowników, wykonawców i osoby

  realizujące zadania na rzecz Fundacji z właściwymi politykami procedurami bezpieczeństwa

  danych osobowych obowiązującymi w związku z wykonywanymi obowiązkami,

-Przegląd i utrzymanie aktualnych polityk i procedur bezpieczeństwa danych,

-Reakcję na zagrożenia i incydenty dla bezpieczeństwa danych osobowych w określony

  i z góry ustalony sposób,umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących,

-Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji,

-Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

 

- Alicja Chachaj

Prezes Zarządu