TDT

AKTUALNOŚCI

Podziękowanie

TDT

Pochylamy się przed inteligencją, klękamy zaś przed dobrocią...

W imieniu koordynatorów i wolontariuszy

programu TAK DLA TRANSPLANTACJI

dziękuję wszystkim podatnikom z całego serca

za wsparcie i przede wszystkim za ogromne zaufanie.

 

Z wyrazami szacunku,

Alicja Chachaj