TDT

AKTUALNOŚCI

Pionier transplantacji płuc Ministrem Zdrowia

TDT

Profesor Marian Zembala nie lubi narzekania, załamywania rąk. Ma tyle optymizmu, że trudno w jego obecności nie wierzyć w sukces reformy.

Profesor Marian Zembala urodzony w 1950 r. w Krzepicach koło Częstochowy zawodowo
od lat związany jest z Zabrzem.

Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, pracował potem
w tamtejszej Klinice Chirurgii Serca.
W latach 80. odbywał staże m.in. w Belgii, Holandii i Stanach Zjednoczonych.
W klinice uniwersytetu w Utrechcie był inicjatorem projektu dot. współpracy w zakresie
bezpłatnego leczenia polskich dzieci z ciężkimi, wrodzonymi wadami serca oraz szkolenia
polskiego personelu. W efekcie m.in. w Utrechcie zoperowano ponad 500 dzieci z Polski.

W 1985 r. rozpoczął pracę w tworzonej Klinice Kardiochirurgii ówczesnej Śląskiej Akademii
Medycznej w Zabrzu, której kierownikiem był Zbigniew Religa.

Asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz wszczepienia
sztucznego serca. Ten etap jego życia i pracy ilustruje głośny, poświęcony prof. Relidze,
film pt. "Bogowie".

 

Pionier transplantacji płuc

W 1990 r. po kolejnym stażu naukowym w Niemczech Profesor Zembala powrócił do Kliniki
Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie zajął się programem transplantacji serca
i płuc. Jako pierwszy w Polsce wprowadził mapping śródoperacyjny oraz operacyjne leczenie
napadowego częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca; pierwszy w Polsce
zastosował też u chorego obie tętnice piersiowe-wewnętrzne w chirurgicznym leczeniu choroby
niedokrwiennej serca.

W latach 90. odbywał kolejne zagraniczne staże naukowe. W 1997 r. wykonał pierwszą
w Polsce transplantację pojedynczego płuca. Od 1999 r. jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii
i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kierując od 1993 r. Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu angażował się m.in. w rozwój
i rozbudowę ośrodka, którego siedziba przez lata mieściła się w starym, ciasnym obiekcie;
zaadaptowanym przed 40. laty budynku dawnej przychodni zdrowia.

Od 1997 r. członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, a od 2011 r. przewodniczący Rady
Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W latach 1997–1999 prezes Polskiego Towarzystwa
Transplantacyjnego.

Podczas tegorocznego Dnia Transplantacji Profesor Marian Zembala mówił o stagnacji w tej
dziedzinie.
- Gdyby złota rybka zapytała nas, jakie mamy marzenie, odpowiedzielibyśmy: fundamentem
jest donacja.
Wiele w Polsce udało się zrobić w zakresie zmiany świadomości, ale trzeba o tym przypominać
cały czas, aby nie marnować możliwości pozyskania narządów do przeszczepów – podkreślił.

W latach 2010-2012 pełnił funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń.

 

"Symbol Śląska"

W ub. roku Profesor Zembala zdobył mandat radnego Sejmiku Woj. Śląskiego z ramienia Platformy
Obywatelskiej, deklasując - z wynikiem 27 tys. głosów - swoich kontrkandydatów.

W maju wystąpił podczas ostatniej konwencji wyborczej Bronisława Komorowskiego przez drugą
turą wyborów – w Gliwicach. Anonsując jego przemówienie obecny minister sprawiedliwości
Borys Budka przedstawił go jako "symbol Śląska".

 

Profesor akcentował, że symbolem Śląska są ludzie, etos pracy, wzajemny szacunek i zgoda.
Zwracając się do młodych ludzi przekonywał, że Polska "jest krajem spełniającym się".
Podkreślił jednocześnie, że "jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia".