TDT

AKTUALNOŚCI

Kobieta niezwykła...

TDT

Joanna Jarosławska laureatka konkursu „LADY D, czyli Kobieta Niezwykła”

Pani Joanna Jarosławska to laureatka pierwszego miejsca w kategorii „Życie zawodowe”. Jury konkursu doceniło jej bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka, która daleko wykracza poza zakres pracy zawodowej oraz zaangażowanie w działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko.

Pani Joanna Jarosławska jest dyrektorką Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Poza pracą zawodową współpracuje, m.in., z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, z którą stworzyła pierwszy w Polsce program „Młodzież i pierwsza pomoc”, współorganizuje Ogólnopolskie Zjazdy Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca. Zorganizowała również kampanię oświadczeń woli „Przeszczep to Życie”, współpracuje z Fundacją DKMS (baza dawców komórek macierzystych). Pani Joanna Jarosławska jest również współorganizatorką jednego z największych przedsięwzięć promujących historię w naszym regionie – rekonstrukcji walk obronnych w Beleniu.

http://www.powiatzdunskowolski.pl/aktualnosc-1127-zdunskowolanki_laureatkami_konkursu.html
http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/joanna-jaroslawska-i-marta-langner-laureatkami-konkursu,3393642,artgal,t,id,tm.html
http://sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/4974,i-gala-lady-d-im-k-bochenek.html
http://www.pcprzdunskawola.pl/aktualnosci/1449,gratulacje_dla_laureatek_konkursulady_d_czyli_kobieta_niezwykla.html
http://sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/4974,i-gala-lady-d-im-k-bochenek.html