TDT

AKTUALNOŚCI

Jubileuszowa edycja kampanii "Drugie życie"

TDT

Obchody Światowego Dnia Donacji i Transplantacji w Wielkopolsce z udziałem Renaty Maternik i Romana Błażejczaka.

10 edycja Kampanii „Drugie Życie” w Poznaniu

Kampania „Drugie Życie” to inicjatywa, której pomysłodawcą

i organizatorem jest Fresenius Medical Care Polska wiodący

na świecie dostawca produktów i usług dla osób z przewlekłą

niewydolnością nerek.

Kampania „Drugie Życie” skierowana jest do młodzieży szkół

ponadgimnazjalnych zachęcając ją do organizacji na terenie

szkoły kampanii informacyjnych, mających promować przeszczepianie

narządów i popularyzować oświadczenia woli. Zgodnie z ideą

przedsięwzięcia, koordynatorami wszystkich działań są sami uczniowie.

Młodzież prowadzi na terenie szkoły własne kampanie – ich kształt zależy

wyłącznie od pomysłu i zaangażowania uczestników. Uczniowie mogą m.in.

kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania

ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne.

Szkoły biorące udział w kampanii otrzymują od organizatora materiały informacyjne

(film, prezentację multimedialną, materiały edukacyjne), promocyjne (plakaty,

koszulki, naklejki, wpinane znaczki) oraz druki oświadczeń woli. Specjalnie dla

młodzieży koordynującej szkolne kampanie organizowane jest także szkolenie

z zakresu transplantacji. Przedstawiciele organizatora służą wsparciem

merytorycznym oraz pomocą w przygotowaniu spotkań ze specjalistami.

 

W dniu 26.10.2017 r w Poznaniu rozpoczęła się jej 10 edycja.

Odpowiadając na zaproszenie organizatora także po raz 10 mogłam

wspierać ich działania polegające na rozdawaniu oświadczeń woli w okolicach

Dworca PKP i na Placu Wolności. Następnie o godz. 11.00 w Sali sesyjnej Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu rozpoczęło się szkolenie dla przedstawicielu 32 szkół,

które zakwalifikowały się do tej edycji. Organizatorzy z okazji jubileuszowej edycji

uhonorowali patronów, ekspertów i osoby po przeszczepie, które od lat wspierają

to przedsięwzięcie. Miałam tę przyjemność znaleźć się w tym gronie i otrzymać

okolicznościowe podziękowanie z rąk dr Teresy Dryl-Rydzyńskiej, Dyrektora Generalny

Fresenius Medical Care Polska.

 

Miałam tez możliwość podzielenia się z zebranymi swoim 12 letnim doświadczeniem,

jako biorca serca oraz dokonaniami i osiągnięciami, jako wolontariusz

Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w propagowaniu idei transplantacji organów.

 

- Renata Maternik