TDT

AKTUALNOŚCI

Edmund Borzemski dla Fundacji SCCS

TDT

Marzenia dziecka nabrały śmiałości, wydoroślały...

EDMUND BORZEMSKI urodził się 15.o6.1959 r. w Opolu i tu ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Historyk poeta, w swoim dorobku pisarskim posiada kilkadziesiąt artykułów z dziedziny krytyki literackiej oraz historii. Mieszka w Korfantowie.
Debiutował jako poeta w 1987 roku. Drukował wiersze w licznych czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, m.in. w Piśmie Literacko-Artystycznym, Zdaniu, Kalendarzu Opolskim, Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego, Opolu, Roczniku Muzea Walki.
Popularyzuje poezję wśród młodzieży szkolnej. Jest inicjatorem konkursu recytatorskiego poezji jenieckiej oraz cyklicznych spotkań z poezją patriotyczną.
W uznaniu osiągnięć i zasług w dziedzinie kultury uhonorowany tytułem Zasłużony dla Gminy Korfantów” oraz Honorowy Obywatel Gminy Łambinowice”.

Jest członkiem Związku Literatów Polskich, Konfraterni Poetów w Krakowie, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach,
Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu oraz Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego.

Wydał zbiory poezji: Podzielmy się słowem (Opole 1992). Obok milczenia (Opole 1995), Nieobecność to kamień (Opole 1996), Wyścig o (Opole 1998),
Gwiazda Syzyfa (Opole 2002), Nie gasić gwiazd (Kraków” 2005), Wiatrem po szkle (Kraków 2009), Przetrwać (Kraków 2011), Człowiek za burtą (Kraków 2014).

Tym razem odwiedził Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu by podziękować za pomoc dla chorego Taty i przekazał 100 egzemplarzy swojego nowo wydanego tomiku wierszy.

Panie Edmundzie, serdecznie dziękujemy i do zobaczenia,

Alicja Chachaj