TDT

AKTUALNOŚCI

26.01.- przypada Ogólnopolski Dzień Transplantologii

TDT

Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia, jako upamiętnienie pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.

Ten dzień dedykujemy chorym, dla których z powodu nieodwracalnego uszkodzenia narządu
– serca, płuc, nerki, wątroby, rogówki - jedyną szansą na uratowanie życia jest transplantacja.
                                                                         -Prof. dr hab.med. Marian Zembala

 

Przeszczepianie narządów jest skuteczną, bezpieczną i czasami jedyną metodą leczenia, a jeden dawca może ocalić życie kilku osobom, a kolejnym to życie wydłużyć

Jest najskuteczniejszą i najczęściej jedyną metodą leczenia schyłkowej niewydolności narządów. Metoda ta polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka.

Na obecnym etapie rozwoju medycyny nie ma innej możliwości pozyskania narządu do przeszczepienia, niż pobranie go od innego człowieka – żywego lub zmarłego dawcy.

 

Według polskiego prawa każda osoba zmarła może być potencjalnym dawcą tkanek i narządów do przeszczepu, jeżeli za życia nie zgłosiła sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia, wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów. Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować! Wypełnione oświadczenie woli należy nosić razem z dokumentami osobistymi (dowodem osobistym, prawem jazdy), a o swojej decyzji należy poinformować swoich bliskich.

 

Kochani, przeszczepianie narządów jest możliwe tylko przy dużym udziale i wsparciu społeczeństwa.