TDT

AKTUALNOŚCI

1% a tak wiele miłości...

TDT

Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony.

Paulo Coelho

 

 

Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie, które pozwala nam kontynuować działania na rzecz promowania świadomego dawstwa

narządów, akcji prozdrowotnych, dofinansowania szkoleń dla personelu medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i zwiększenia

świadomości zdrowego i mądrego stylu życia naszego społeczeństwa.

 

 

Alicja Chachaj z Zarządem i Wolontariuszami Fundacji