TDT

AKTUALNOŚCI

Życzenia dla Ministra

TDT

Nowemu Ministrowi życzymy naprawy systemu ochrony zdrowia. Jego sukces będzie zmianą na lepsze zarówno dla pacjentów, jak i kilkuset tysięcy pracowników w białych fartuchach.

Decyzja Profesora Mariana Zembali budzi szacunek, ponieważ odważył się objąć stanowisko na krótko przed wyborami w rządzie, którego notowania systematycznie spadają. Dwoje jego poprzedników z opinią środowiska lekarskiego i samych pacjentów liczyło się w stopniu dość ograniczonym. Doprowadzili system ochrony zdrowia do zupełnej niewydolności, a pośrednio przyczynili się w dużym stopniu do utraty zaufania do rządzącej partii.
Miejmy nadzieję, że Profesor Zembala będzie prowadzić ze wszystkimi środowiskami dialog, a z Ministerstwa Zdrowia utworzy urząd możliwie apolityczny, który będzie starał się reformować system ochrony zdrowia ponad partyjnymi podziałami z perspektywą dłuższą niż jedna kadencja.
Życzymy Ministrowi, aby pokonał opór urzędników, zarówno w MZ jak i w NFZ, aby umiał stworzyć dynamiczny zespół reformatorów, złożony z kompetentnych ludzi, którzy mają wyobraźnię, odwagę, a  jednocześnie dużo odpowiedzialności i realizmu.
Mamy nadzieję, że Minister będzie potrafił w ciągu kilku tygodni odbiurokratyzować ochronę zdrowia – ograniczyć do minimum sprawozdawczość, uprościć zasady wystawiania recept, zracjonalizować zasady kontraktowania przez rezygnację z licznych zbędnych wymogów technicznych i kadrowych.
Natomiast jeszcze przed powołaniem jesienią nowego rządu Minister powinien przedstawić plan głębokiej przebudowy całego systemu. Jego podstawą powinna być demonopolizacja NFZ. Plan minimum to jego podział na mniejsze fundusze regionalne, które miałyby większą swobodę kształtowania umów. Odważniejszą decyzją byłoby wprowadzenie czegoś na kształt kuponu zdrowotnego, który mógłby obejmować koszty opieki pozaszpitalnej i tańszych procedur szpitalnych, a mógłby być powierzony przez pacjenta dowolnej instytucji – praktyce grupowej lekarzy, sieci przychodni lub typowemu ubezpieczycielowi; najdroższe procedury szpitalne mogłyby pozostawać finansowane na dotychczasowych zasadach. Plan maksimum to dopuszczenie ubezpieczeń alternatywnych, czyli wolny rynek ubezpieczeń zdrowotnych.
Panie Profesorze, ma Pan duży kredyt zaufania u lekarzy i pacjentów.

Życzymy, aby odniósł Pan zwycięstwo.

 

Wiesław Latuszek-Łukasiewicz
Medycyna Praktyczna

www.mp.pl/kurier/122093